Stát nabídkou podpory penzijního připojištění připouští, že nebude v době, kdy půjdete do důchodu dostatek prostředků k vyplácení důchodu v rozumné výši. Jedná se tedy o investiční nástroj s podporou státu.

Penzijní připojištění vzniklo v roce 1994. Tento nástroj zaručoval garanci nezáporného zhodnocení. Což ovšem také znamená, že tento nástroj si nepřipíše žádné reálné zhodnocení.

Proto v roce 2014 vzniklo tzv „Doplňkové penzijní spoření“, kde už byla možnost zvolit si nějakou investiční strategii. Ovšem bez garance záporného zhodnocení.

U obou forem penzijního spoření získává vkladatel státní podporu a může si spoření odečíst od základu daně. Na penzijní spoření vám může přispívat i zaměstnavatel, je to pro něj náklad odečitatelný ze základu jeho daně. Výběr je však vázaný na věk 60 let. Pokud by vkladatel chtěl vybrat peníze dříve, vrátí všechny benefity s tímto spojené – státní podpora + ušetřenou daň. Zároveň se při výběru celé částky i v řádném termínu zdaní veškeré zisky. To je velký rozdíl mezi například akciemi, kde jsou veškeré zisky po třech letech osvobozené od daní.

Srovnání Doplňkového penzijního spoření (2014) a původního Penzijního připojištění (1994):

10 let max. zhodnocení příspěvek státu Částka úspora Celkem zisk
Vklad 3000/měs max 2750,- zhodnocení na dani
Doplňkové penzijní spoření (2014) 360000 6,80% 27600 178627,5 36000 602227,5 242228
Penziijní připojištění (1994) 360000 1% 27600 21940,3 36000 445540,3 85540

A teď něco pro fajnšmekry – naše oblíbené poplatky. Penzijní fondy si totiž mohou účtovat až 1% z celkově naspořené částy ročně za správu fondu + 0,2% na provozní náklady a věřte nebo ne, dělají to.

poplatky
správa náklady na celkem očištěný
fondu 1% provoz 0,2% zisk
Doplňkové penzijní spoření (2014) 28083 5616,5 33699 208528
Penziijní připojištění (1994) 22187 4437,5 26625 58916

A další oblíbené téma – inflační znehodnocení. Dnes na úrovni 6,8%, tj. stejná úroveň jako úroveň zhodnocení.

10 let zůstatek Inflační kupní síla
Vklad 3000/měs znehodnocení zůstatku
Doplňkové penzijní spoření (2014) 360000 568528 190961 377567,4
Penziijní připojištění (1994) 360000 418916 150874 268041,7

Je vidět, že jsem v případě původního penzijního pojištění vlastně o peníze přišli a to i přesto, že nám ho hojně dotoval stát. Je zde patrná ztráta ve výši 91 959,- Kč. V případě Doplňkového penzijního spoření jsme se dostali na zisk 17 567,- Kč a to jen díky tomu, že je výše inflace shodná se zhodnocením. Ale může nás hřát vědomí, že jsme uživili spoustu úředníků ve fondu a přispěli majitelům fondu.

Jsou jen tři důvody, proč v penzijku setrvat:

  1. Máme strach se pustit do investování samostatně
  2. Úroveň inflace půjde raketově dolů
  3. Významnou část vkladu nám hradí zaměstnavatel