S&P 500 je akciový index pěti set amerických společností. Jedná se o jeden z nejdůležitějších akciových indexů na světě. Zařazení do této skupiny významných společností podléhá přísným kritériím:

  • Společnost musí být z USA.
  • Minimální tržní kapitalizace společnosti by měla činit 11,2 miliard dolarů amerických.
  • Nejméně 50% akcií musí být ve volném oběhu.
  • Musí být veřejně zaregistrována u Newyorské burzy nebo NASDAQ.
  • Poměr ročního obchodního obratu k tržní kapitalizaci musí být nejméně 0,3.
  • Minimální měsíční rozsah obchodování 250 000 akcií v každém ze šesti měsíců před datem ocenění.
  • Průhlednost výkaznictví.

Deset nejhodnotnějších společností S&P 500 k 13. 12. 2021

Do společností v indexu můžete investovat buď samostatně (vyberete si jednotlivou společnost), nebo pomocí tzv. ETF S&P 500. V případě ETF rozdělíte investiční riziko na všechny společnosti zahrnuté v indexu, jde tedy o velmi konzervativní (opatrný) přístup k investování.

ETF (exchange-traded fund) se obchodují na amerických burzách od roku 1993, stejně jako akcie. ETF je sestaveno jako index podkladových aktiv (velmi často akcií). Vydává ho specializovaná společnost, která je oprávněná s nimi obchodovat. ETF v podstatě kopíruje cenu podkladového aktiva.