Obzvláště obchodníci spekulující na pohyb ceny využívají mnoho technických výrazů, které běžný investor (dlouhodobě investující) ani nemusí znát. Ty nejdůležitější jsem pro vás zvýraznil.

Bitcoin –   typ digitální měny či elektronických peněz, což je novodobý druh měny/peněz. Tyto peníze jsou tvořeny elektronicky. Kryptoměna se opírá o asymetrickou kryptografii, tj. šifrování, pro řetězení digitálních podpisů jednotlivých převodů, peer-to-peer sítě a decentralizaci. Je nejstarším a zároveň nejznámějším a nejrozšířenějším zástupcem je kryptoměn.

Peer-to-peer síť – (rovný s rovným) – P2P nebo klient-klient je označení typu počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé)

Likvidita – má více definicí, záleží na kontextu: (1.) schopnost proměnit aktivum (akcie, umělecké dílo, nemovitost, kryptoměnu) v krátkém čase na peníze. (2) Synonymum pro disponibilní peněžní prostředky. (3) Schopnost podniku včas splatit své závazky

DCA strategie – „Dollar – cost averaging“. Jak již název napovídá, se snaží průměrovat cenu nakupovaného aktiva. Toho je dosahováno tím, že investor nakupuje akcie nebo jiné aktivum pravidelně (většinou každý měsíc, nebo i jiné časové období) za určitou (často menší), předem stanovenou částku. Díky tomu, že se cena v čase mění, investor má pak ke konci zainvestovanou částku při průměrné ceně daného aktiva v investovaném období.

Altcoin – altcoiny jsou všechny kryptoměny, mimo Bitcoin. V březnu 2021 měl 60 % dominanci na trhu kryptoměn. 40% zabírají ostatní kryptoměny, přestože jich je kolem 9000.

Shitcoin – hovorové pojmenování altcoinů. Jsou to mince bez potenciální hodnoty nebo použití. Co je a co není shitcoin závisí především na tzv. fundamentální analýze. Jsou to zejména kryptoměny popírající jejich základní filozofii, např. jsou centralizované. O jejich přežití rozhoduje například zájem širší veřejnosti, likvidita, jejich další technologický vývoj, rychlost transakcí, velikost poplatků.

Technická analýza – je způsob pohledu na grafy, který se snaží předpovídat budoucí vývoj cen či kurzů akcií, kryptoměn, komodit nebo třeba měnových párů.

Long pozice – Do nákupní (long) pozice vstupuje investor, který spekuluje na vzestup ceny podkladového aktiva. Kupuje tedy podkladové aktivum za sjednanou cenu s očekáváním, že jej v budoucnu prodá za cenu vyšší.

Short pozice – Do prodejní (short) pozice vstupuje investor, který spekuluje na pokles ceny podkladového aktiva. Prodává tedy podkladové aktivum za sjednanou cenu s očekáváním, že jej v budoucnu dokoupí za cenu nižší.

Trading – Rychlé, spekulativní prodávání a nakupování finančních instrumentů s cílem vydělávat na krátkodobých pohybech kurzu.

Elliott wave – (Elliottovy vlny) – druh prognózování pohybu trhu. Jsou nedílnou součástí technické analýzy.

Býčí vlajka – Vzor býčí vlajky je nejčastěji vyhledávaným vzorem na vzestupném trhu. Z tohoto důvodu představuje příležitost k pokračování trendu po okamžitém poklesu ceny.

Medvědí vlajka –  Vzor medvědí vlajky je nejčastěji vyhledávaným vzorem na sestupném trhu. Z tohoto důvodu představuje příležitost k pokračování trendu po okamžitém vzestupu ceny.

Uživatel kryptoměn – obecně každý, kdo kryptoměny nakupuje a prodává, i jen drží.

Trader – je člověk, který spekuluje na pohyby cizích měn a vydělává právě na těchto vzájemných pohybech. Většina zúčastněných stran (traderů), nemá vůbec v úmyslu dané měny převzít a vlastnit.

Investor – hodler – Původně chybné psaní v angličtině „držení“ – „HODL“ se stalo populárním termínem mezi těmi, kteří kupují nebo dlouhodobě drží kryptoměny, zejména těmi, kteří dlouhodobě drží např Bitcoin a nehodlají jej prodávat.

Retailový investor – Retailový investor. Jedinec, který nakupuje a prodává malé množství akcií pro svoji potřebu. Opakem jsou institucionální investoři.

Velryba – Velryba, žralok nebo jen „tlustý muž“. Takto je někdo, kdo má k dispozici, použit v slangu investorů velmi velký kapitál – dolary, bitcoiny nebo jiné kryptoměny. V důsledku toho je velryba největším investorem

Tržní kapitalizace – Tržní kapitalizace vyjadřuje tržní hodnotu akciové společnosti nebo kryptoměn. Je to celková tržní hodnota všech jí vydaných akcií nebo, pokud jde o kryptoměny, celková hodnota všech mincí v oběhu. Vypočítá se jako součin počtu vydaných akcií a aktuální ceny akcií na trhu (pokud jde o kryptoměny, vypočítá se velmi podobně, součin všech mincí v oběhu a ceny dané kryptoměny). Tržní kapitalizace je součástí fundamentální analýzy.

Fundamentální analýza – metoda, která se rozborem všech dostupných dat ovlivňujících zkoumanou kryptoměnu snaží stanovit její skutečnou (vnitřní) hodnotu. Smyslem je zjistit, zda je aktuální cena kryptoměny ve srovnání s její vnitřní hodnotou nadhodnocená, podhodnocená, nebo správně oceněná.

Blockchain – je v informatice speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě. Nejčastější aplikací technologie blockchainu je použití jako účetní kniha kryptoměn (např. bitcoinu), jež uchovává transakce provedené uživateli.

Support a resistence – Support je hranice, která vzniká po výprodeji, jde o hodnotu, kde se výprodej, pokles trhu zastavil. Rezistence je přesným opakem, objevuje se po rostoucím trendu, představuje cenovou úroveň, u níž se růst ceny zastavil. Obchodníci si tyto dvě hranice kreslí do grafu průběhu ceny.

Kryptokomunita – specifická skupina, která se zabývá především diskuzí o kryptoměnách.

Bitcoin maximalismus – Bitcoin maximalismus je myšlenka, která říká, že Bitcoin je jediná smysluplná kryptoměna. Bitcoin maximalisti tvrdí, že Bitcoin jako první vytvořená kryptoměna je ostatním kryptoměnám nadřazený, a že má v mnoha ohledech velký náskok, který pravděpodobně nepůjde dohnat.

Satoshi Nakamoto – je jméno nebo pseudonym osoby nebo skupiny, která navrhla a vytvořila protokol pro Bitcoin a potřebný software, Bitcoin-Qt. V roce 2008 na e-mailové konferenci metzdowd.com zveřejnil popis digitální měny Bitcoin (White paper).

High low – Počítá se počet akcií (kryptoměn), které v obchodní den dosáhnou svého nového maxima a počet akcií (kryptoměn) které v ten samý den dosáhnou svého nového minima. Jejich rozdíl nebo podíl se průměruje klouzavým průměrem. Pokud je vyšší počet nových high, znamená to, že trh je silný a pravděpodobně poroste. … Jde o indikátor nálady na trhu..

RSI – je zkratka pro Relative Strength Index, neboli index relativní síly. Jedná se o jeden z mnoha indikátorů technické analýzy. Řadí se do skupiny oscilátorů, které jsou často nazývány jako tzv. „leading“ indikátory. RSI měří vnitřní sílu akcie (kryptoměny) a zobrazuje se obvykle v grafu. Hodnota se pohybuje mezi 0 a 100.

Technický indikátor – Technický indikátor by šel definovat jako určité datové pole, které se do grafu přenáší jako křivka, linie, histogram či bod. … Technické indikátory se používají pro celou řadu analýz, od lepšího odhadu směru trendu, přes hledání vstupních hladin, až po přesnější načasování vstupu či výstupu.

Fibonacciho linie – Většina obchodníků včetně mě používá fibonacciho linie tak, že je nejdřív třeba najít střednědobé minimum a střednědobé maximum. Ty se následně spojí a mezi nimi, na významných hodnotách dle fibonacciho principu, se zakreslí čáry sloužící jako support či resistence.

Head and shoulders – je pattern na grafu, který připomíná hlavu a ramena. Pattern Hlava a ramena je považován za velmi spolehlivý ukazatel změny trendu. … Vzniká ve chvíli, kdy cena vytvoří nové high, klesne zpět k základně, poté vytvoří další vyšší high, klesne zpět a vyroste k prvnímu high.

Cenový pattern – Pokud jde o obchodování, tak se patternem rozumí stabilní a stále se dokola opakující cenový, objemový nebo indikátorový vzor. Patterny v grafech jsou tvořené cenovými pohyby – nazýváme je cenové patterny. … Tato možnost je však více pravděpodobná a při obchodování může pomoci.

Druhy patternu –

 • Head & Shoulders (Hlava a ramena)
 • Obrácený Head & Shoulders
 • Dvojitý vrchol a Dvojité dno
 • Trojitý vrchol a Trojité dno
 • Klín
 • Diamant
 • Obdélník
 • Vlajka
 • Trojúhelníky
  • Symetrický trojúhelník
  • Rostoucí trojúhelník
  • Klesající trojúhelník

 

High-low index – indikátor nálady na trhu. Počítá se počet mincí, které v obchodní den dosáhnou svého nového maxima a počet mincí které v ten samý den dosáhnou svého nového minima. Jejich rozdíl nebo podíl se průměruje klouzavým průměrem. Pokud je vyšší počet nových high, znamená to, že trh je silný a pravděpodobně poroste. Pokud je vyšší počet nových low, znamená to, že trh je slabý a pravděpodobně bude klesat.

Volatilita – označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Volatilita vyjadřuje míru rizika investice do určitého aktiva. Kryptoměny obecně mají vysokou volatilitu. To znamená, že během jednoho dne mohou klesnout a stoupnout i o desítky procent.

Obchodování na páku – Finanční páka je strategie, při které investor k investici do určitých finančních produktů využívá dluh (půjčí si peníze), čímž zvýší potenciální návratnost investice. Obchodníkovi to umožňuje otevřít pomocí dočasné půjčky obchod o větší velikosti s menší částkou investovaného kapitálu.

Hash rate – pojem související s virtuální měnou Bitcoin. Představuje veličinu měřící výkonnost Bitcoinových sítí v jednotkách za sekundu. Zatímco průměrná grafická karta je schopna dosáhnout výkonu okolo 400 Mhash/s (400 milionů hash za sekundu), celkový výkon sítě byl v srpnu roku 2016 dokonce 1 550 000 Thash/s (1 550 000 miliard hash za sekundu).

Proof-of-work (PoW) systém (či protokol, funkce) je způsob, kterým uživatel platebního systému dokazuje hodnotu platebního prostředku pomocí vynaložené práce. V současné době je tento pojem často užíván ve spojitosti s kryptoměnami a vynaložením výpočetního výkonu těžařů některých kryptoměn pro vytváření bloků.

Proof of Stake (PoS) je systém hlasování o prokázání vlastnictví určitého počtu měny některých kryptoměn pro vytváření bloků.

Deflace – zvýšení kupní síly peněz nebo také pokles všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v dané ekonomice. V praxi to znamená jediné, cena statků se snižuje, například rohlík nebude stát 3 Kč, ale už jen 2 Kč, jelikož kupní síla peněz bude větší.

Inflace je snížení kupní síly peněz nebo také nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v dané ekonomice. Jinými slovy to znamená, že při inflaci si za 100 korun dnes koupíte více zboží a služeb, než za 100 korun zítra, nebo za rok.